المو پمپ نماینده فروش دیفیوزر هوادهی در تهران میباشد.

مشاهده

حداقل میزان اکسیژن محلول (DO) توصیه شده جهت تمام ماهیان

مشاهده

دیفیوزر هوادهی (air diffuser) که به آن دیفیوزر ممبرانی نیز

مشاهده

دیفیوزر با هدف کمک به انجام هوادهی در پروسه های

مشاهده

کاربرد دیفیوزر در صنایع مختلف: تصفیه آب

مشاهده

دیفیوزر هوادهی diffuser هوای تولید شده توسط بلوئر یا سایدچنل

مشاهده

دیفیوزر پرورش ماهیدیفیوزر یکی از تجهیزات جانبی پمپ های هواده

مشاهده

در مواردی که نیاز به ایجاد یک جریان اختشاشی و

مشاهده

دیفیوزر LED ساخت ترکیه طلق های مهتابی مات مورد استفاده در هالوژن

مشاهده

موارد مصرف آب دیفیوزرها به منظور بهبود شرایط آب برای مصارف صنعتی

مشاهده

دیفیوزر هوادهی، دیفیوزر ممبرانی یا غشایی وسیله ای است جهت

مشاهده